woman signing a personal injury waiver

Many recreational activities are inherently dangerous and require a signed liability waiver before you can participate in them. Under Texas law, signing a personal injury liability waiver generally releases another party from being held legally responsible for an injury or damage that the first party sustains. In other words, if you sign a liability waiver and get injured due to an unforeseen risk, you cannot sue the company for compensation.  Types of Activities that Require a Waiver Some of the most common activities that require a person to sign or agree to a waiver of liability include:  Skydiving Bungee jumping Equipment rentals Snowboarding and skiing Amusement parks Concerts Gyms Vehicle rentals Major sporting events Boat rentals Unguided tours Cruise ships Hunting tours Spas treatments Medical care (non-emergency situations) I Signed a Liability Waiver, Can I Still Sue?  If you signed a waiver prior to participating in an activity and you were injured, some circumstances may allow you to still sue the company. If your injury was the result of gross negligence or you were fraudulently induced to sign the waiver, you may be able to pursue a claim.  Gross Negligence: refers to the willful disregard for participant or customer safety. For example, a company is aware of a potential hazard but does not take action to fix or mitigate the risk of an injury.  If your injury was due to a company’s ordinary negligence, the liability waiver may prevent you from suing the company.  Ordinary Negligence: refers to the risks or unsafe conditions that can arise even if a company or property owner is attempting to keep the premises reasonably safe—for example, broken equipment, misinformation, improper maintenance, etc. However, if you suffer an injury resulting from engaging in the activity in an unauthorized manner or during the normal course of participation, the waiver is much more likely to be found valid.  Do I Have To Sign a Waiver? Yes, if you want to participate in the activity or rent the equipment, the company will typically require you to sign the liability waiver. However, the choice is still yours. Make sure to read every word of the release carefully before signing so you know exactly what rights you may be giving up. Only sign if you agree and fully understand the terms of the contract.  What To Do if You Have Been Injured but Signed A Waiver The best thing you can do if you are injured but have signed a liability waiver is to speak to a Houston personal injury lawyer. Having an attorney evaluate your accident will be your best option if you want to be fairly compensated. There are distinct factors that render a liability waiver unenforceable. They understand these types of contracts and can help you prove liability.  We Can Help  Contact Milano Legal Group to work with a team that understands these personal injury liability waivers and can help you prove the agreement to be unenforceable. Call us today at (713) 489-4270 or message us online to schedule your free consultation.    

man calling car accident lawyer after no-injury auto accident

Most car accident claims involve bodily injuries, but that doesn’t mean you can’t recover compensation if you aren’t injured in a collision. If your no-injury car accident resulted in damages of any kind, you can file a claim.  Types of Available Compensation for a No-Injury Car Accident After most collisions, you can file an insurance claim for non-injury damages. Non-injury damages is a legal term for compensation that covers losses from a car accident that do not involve medical care or treatment for an injury. Your non-injury damages might include compensation for: Property Damage Payment for the costs of repairing or replacing your vehicle, as well as any other personal items damaged in the accident.  Rental Car You can claim the costs for a rental car if you need one while yours is in the shop or while waiting for a check for reimbursement.  Lost Income If you have to miss any time away from work due to your accident, you can recover lost wages. In some cases, you may be able to recover damages for diminished earning capacity if you can no longer work or cannot work at the same level as before your car accident. Who Is Responsible For Paying My Damages? The driver who caused your accident is responsible for your damages. Typically, you will file a claim with the at-fault party’s insurance company. This is called a third-party claim because you are the third party to the other driver and their insurer. The insurance company will process your claim, but they will also investigate the accident to determine that their policyholder was truly at fault. Most car accident claims settle outside of court. However, if the negligent party or their insurance company refuses to offer you a fair amount based on your losses, you may benefit from filing a property damage lawsuit. An alternative option is to file a claim against your own auto insurance policy. However, you will be responsible for your deductible until your insurer recovers compensation from the at-fault driver’s insurance company.  If you discover that the at-fault driver is uninsured or underinsured, you will need to go through your own insurance company directly if you have UM/UIM (Uninsured/underinsured motorist) insurance coverage. If you happened to have rejected this coverage as part of your policy, you can still file a claim against your collision coverage. However, if you only carry liability insurance and the other driver is uninsured or underinsured, your only option for compensation is to file a lawsuit against the at-fault driver personally.  Do I Need a Lawyer?  No-injury car accident claims typically do not require a lawyer, but hiring one can be beneficial. Car accident lawyers take the burden of dealing with the insurance company off of your shoulders. They will also gather evidence, evaluate your damages, and handle the negotiations for you. In the event that you pursue a lawsuit against the driver or their insurance company, an attorney will make certain that the proper steps are taken to ensure you recover the compensation you are entitled to.  Contact Milano Legal Group A no-injury car accident can still result in extensive damages. Speak to a Houston Car Accident Lawyer to discuss your legal options. Reach us online or call (713) 489-4270 today for a free consultation.

What to Do After a Hit-and-Run

Texas’daki bir araba kazasından sonra zararlarınız için adil bir tazminat almak, hatalı sürücü kaza mahallinde durarak size bilgilerini verdiğinde bile zaten yeterince zor olabilir. Ancak vur – kaç kazasında yaralandıysanız, tazminat almak daha da güçleşebilir. Zararlarınızın karşılığı olan tazminatı güvence altına almak için vur – kaç kazalarında nasıl bir yol izlemelisiniz ve hangi adımları atmalısınız öğrenin. Vur – Kaç Kazası Nedir? Sürücülerin kaza gerçekleştikten sonra kaza mahallinde durma yükümlülüğü vardır. Texas Ulaşım Kanunu Bölüm 550‘ye göre, bir araba kazasına karışan sürücü, kaza mahalline mümkün olduğunca yakın bir yerde durmalı, herhangi birinin yaralı olup olmadığına bakmalı, eğer gerekli ise yardım çağırmalı, yaralanma veya maddi hasar var ise kazayı rapor etmeli ve diğer sürücü ile bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Kaza mahallini bu yükümlülüklerini yerine getirmeden terk etmek vur – kaç olarak tanımlanır. Vur – kaç kazasında hatalı sürücü, adını vermeden veya kazada yaralananlara yardım teklif etmeden önce olay yerinden kaçar. Bir başkasının olay yerini bulması ve yardım istemesi zaman alacağından, vur – kaç kazaları özellikle kazadan ötürü yaralanan ve/veya araç hasarı oluşan mağdurlar için tehlikeli olabilir. Vur – kaç kazaları, kaza mağdurlarının tazminat almalarını da zorlaştırabilir; çünkü ilgili sigorta şirketi nezdinde talep oluşturabilmeleri için kusurlu sürücünün bilgilerine sahip olamayacaklardır. Vur – Kaç Kazalarının Cezai Yaptırımları Bir trafik kazasına sebep olmak ve ardından kaza mahallini terk etmek Texas yasalarına aykırıdır. Polis sanığı yakalar ve sanığın vur – kaç eylemini gerçekleştirdiği sabit olursa, bunun ağır cezai yaptırımları vardır. Texas’da kaza mahallini terk etmek, verilen hasarların ciddiyetine bağlı olarak bir kabahat (misdemeanor) veya ağır suç (felony) teşkil edebilir. Kişi, vur – kaç eylemini gerçekleştirdiği için 10 yıla kadar eyalet hapishanesinde hapis, 500 ila 5.000 ABD doları arasında para cezası, ehliyet iptali ve diğer cezalarla karşı karşıya kalabilir. Vur – Kaç Kazalarının Hukuki Yaptırımları Texas’da kaza mahallini terk etmenin cezai yaptırımları olduğu gibi hukuki sonuçları da vardır. Hukuki yaptırımlar, yaralı bir mağdurun kazaya sebep olan hatalı sürücüye karşı açtığı hukuk davasının sonucunu ifade eder. Hukuki yaptırımlar, yaralı mağdurun tedavi edilerek sağlığına kavuşmasını ve mağduru kaza öncesi durumuna geri getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hukuki yaptırımlar çerçevesinde, vur – kaç eylemini gerçekleştiren kişi, mağdurun tıbbi faturalarını, kaza sebebiyle işe gidemediği için kaybettiği ücretini, araç hasarını, kazanın sebep olduğu rahatsızlık, acı ve ıstırap ve manevi zararlarını ve daha fazlasını ödemek zorunda kalabilir. Birçok vur – kaç kazasında, vur – kaç eylemini gerçekleştiren davalı taraf, ayrıca, davalı tarafın ağır ihmali nedeniyle onu cezalandırmak ve ibret teşkil etmesi adına, ek cezai tazminat ödemek zorunda da kalabilir. Vur – Kaç Kazalarında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler Texas’da vur – kaç kazasından sonra zararlarınızın karşılığı olan tazminatı alabilmek için, kazanın mağduru olarak yapmanız gerekenler vardır. İlk olarak, vur – kaç kazasını derhal polise bildirin. Kaza mahallinden 911’i arayın. Kazaya sebep olan sürücünün vurup kaçtığını söyleyin. Sağlık görevlileri ve polis memurları gelene kadar bulunduğunuz yerde kalın. Polis geldiğinde vur – kaç kazasının nasıl gerçekleştiğini anlatın. Polise vurup kaçan sürücü hakkında aracının markası ve modeli, nereden gelip ne tarafa gittiği gibi mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışın. Bedensel yaralanmalarınız var ise tıbbi yardım alın ve tedavinize dair rapor ve faturalarınızı saklayın. Kendi sigorta şirketinizi arayarak, sigortasız / yeterli sigortası olmayan sürücü teminatınız kapsamında talebinizi oluşturun. Olabildiğince fazla delil toplamadan vur – kaç kaza mahallini terk etmeyin. Örneğin, telefonunuzla araç hasarınızın fotoğraflarını çekin. Çekilen bu fotoğraflar kaza ile ilgili delil oluşturacağı için oldukça önemlidir. Vur – kaç kazasının yaşandığı bölgede bir araştırma yapın. Aracın bırakıldığı yere yakın iş yerlerinden birine ait kamera ya da trafik kameralarının olup olmadığını kontrol edin. Eğer aracın park edildiği bölge insanların yoğun şekilde bulunduğu ve pek çok iş yerinin yer aldığı bir bölge ise olaya şahit olmuş biri veya birileri bulunabilir. Eğer şahitleri tespit ederseniz iletişim bilgilerini alın. Unutmayın; topladığınız herhangi bir bilgi, polisin vurup kaçan sürücüyü belirlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca, topladığınız bilgiler, sigorta şirketi nezdinde talebinizi oluştururken size de yardımcı olacaktır. Kendi sigorta şirketinizin temsilcisi ile telefonda konuşurken vur – kaç kazası için hata veya kusur kabul etmeyin. Bir doktora görünene kadar yaralarınızla ilgili hiçbir soruya cevap vermeyin. Bir avukatla konuşmadan sigorta şirketinin size teklif edeceği anlaşmayı kabul etmeyin. En önemlisi, eğer ciddi yaralanmalarınız var ise vur – kaç kazasını tek başınıza halletmeye çalışmayın. Sigorta şirketiniz ile zararlarınızın telafisi için yapılacak görüşmelerden maksimum faydayı almak için bir araba kazası avukatına başvurun. Sigortasız veya yeterli sigortası olmayan sürücü teminatınız var ise, bu teminatınız vur – kaç kazasından kaynaklanan zararlarınızı tazmin edebilir. Eğer böyle bir teminatınız yok ise avukatınızın, zararlarınızın tazmini için diğer alternatifleri araştırması gerekir. Deneyimli bir kaza avukatı, Texas’da vur – kaç kazalarında ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiği konularında size yol gösterecektir.   Elif Dag-Milano Elif Dag-Milano, Texas Barosu, İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukattır ve bedensel yaralanmalar uzmanlık alanıdır. Elif, özellikle, araba kazası, kamyon kazası, motosiklet kazası, tır ve benzeri ticari araç kazası, yayaların maruz kaldıkları kazalar ile köpek ısırmaları ve ölüm tazminatları alanında hizmet vermekte ve müvekkilleri adına alınabilecek en yüksek tazminatı almak için büyük bir özveri ve titizlik ile çalışmaktadır. Uyarı: Burada verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

man adjusting motorcycle helmet to protect him from an accident

A helmet is by far the most critical piece of safety gear when it comes to riding a motorcycle. Helmets saved 1,859 lives in 2016 and reduce the overall risk of dying in an accident by 37 percent. That is why many states, including Texas, have helmet laws in place to promote safety.  Current Helmet Laws in Texas For most motorcycle riders, helmets are a requirement. They protect your safety, and they can drastically reduce the possibility of a brain injury or death from an accident. But, some people in Texas have the option not to wear a helmet under certain circumstances. First, motorcyclists must be older than 21 before helmets are an option. After that, riders must complete an approved motorcycle operator safety and training course, as well as carry proof of the appropriate health insurance coverage to be allowed to ride without a helmet. This insurance of at least $10,000 worth of coverage is intended to take care of medical expenses in the event of an accident. It also shows that the motorcyclist accepts the risks that come with riding without a helmet. Helmet Requirements  Motorcycle helmets must meet the following safety standards set by the U.S. Department of Transportation:  It must weigh at least three pounds. Unsafe helmets usually weigh only one pound or less.  An inner liner that has a layer of firm polystyrene foam at least one inch thick. This may not be visible, but its thickness can be felt.  Sturdy chin straps with rivets. Any external components or decorations do not extend further than two-tenths of an inch from the helmet’s surface. The helmet has a manufacturer’s label with the name, model, size, month and year it was manufactured, and the type of materials used. A “DOT” sticker is on the back of the helmet, certifying compliance with the Federal Motor Vehicles Safety Standards. Novelty helmet sellers may give motorcyclists counterfeit DOT stickers to place on a non-compliant helmet, which is why all the other standards must be observed to distinguish if a helmet is safe.  The Impact of Helmets on Liability If you are injured in a motorcycle accident while not wearing a helmet, it can be extremely challenging to recover full and fair compensation, particularly if you were required by law to wear one. The reason being that victims have the burden of proving another party’s negligence caused the accident before receiving compensation. The at-fault party may deny liability or fight your claim by suggesting your negligence in choosing not to wear a helmet was the actual cause of your injuries.  Texas courts follow the rule of modified comparative negligence with a 51% bar. This rule can dramatically reduce or eliminate your compensation if you are also responsible for your accident. If you are found more than 50 percent at fault for your motorcycle accident, you are barred from financial recovery. If less than 51 percent of the blame is placed on you, you can recover compensation, but it will lower it. For example, if you are awarded $10,000 and found 40 percent at fault, you will receive $6,000. If you are awarded $10,000 and found 51 percent at fault, you won’t receive anything.  Speak to a Houston Motorcycle Accident Lawyer For more information on Texas state laws regarding motorcycle helmets, or if you believe you have an injury claim, speak to a Houston Motorcycle Accident Lawyer at Milano Legal Group. We offer free consultations; call (713) 489-4270 or reach us online today.    

what to do after car accident

Trafik kazasında yaralanmış olun veya olmayın, haklarınızı korumak adına gerekli adımları atmanız çok önemlidir. Aracınızdaki hasarın ufak olduğunu veya bedensel yaralanmalarınızın olmadığını düşünüyor olsanız bile bir Texas kaza avukatının görüşüne başvurmak her zaman iyi bir fikirdir. Zira, sonradan hissetmeye başladığınız ağrılarınız veya sonradan ortaya çıkan bedensel yaralanmalarınız için tıbbi tedavi almak istediğinizde veya aracınızdaki hasarın aslında sizin sandığınızdan daha fazla olduğunu fark ettiğinizde, başınıza gelen trafik kazasını, sigorta talepleriniz için belgelediğinizden emin olmalısınız. 1. DERHAL TIBBİ TEDAVİ ALIN Trafik kazasına uğradıktan sonra vakit geçirmeden tıbbi tedavinize başlayın. 911’i arayın ve polis ile itfaiye, ambulans veya acil servis yetkililerinin kaza mahalline gelmelerini bekleyin. Sağlığınız bu aşamadaki ilk önceliğiniz olmalıdır. Eğer itfaiye veya ambulans kaza mahalline gelirse, acil service gitmeniz sizin için en iyisi olabilir. Eğer yaralandığınızı düşünüyorsanız, acil servise gidin. Unutmayın ki, küçük bir darbe bile önemli yaralanmalara neden olabilir. İç kanama, kırık kemikler veya travmatik beyin yaralanmaları gibi yaşamı tehdit eden durumları kontrol altına almak veya bertaraf etmek için, yaralanmalarınızın ciddi olduğunu düşünmeseniz bile acil servise gitmek akıllıca olabilir. Acil serviste tedavi görmeye karar verirseniz, acil servis personeline semptomlarınızdan herhangi birini açıklarken mümkün olduğunca detaylı bir açıklama yaptığınızdan emin olun. Doktor semptomlarınızı bilmiyorsa, sizi doğru şekilde teşhis edip tedavi edemez. Ayrıca, tüm şikayetlerinizi doktorunuza belirtmezseniz acil servis kayıtlarınızda bu şikayetleriniz görünmez. Bu durum ise daha sonra sigorta şirketinden bedensel yaralanmalarınız ile ilgili talepte bulunurken taleplerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuzun tavsiyelerini her zaman dinleyin. Eğer aile doktorunuz ile veya diğer başka bir sağlık çalışanı ile tedavinize devam etmenizi tavsiye eder ise, doktorunuzun bu tavsiyelerine her zaman uyun. Eğer tıbbi yardıma derhal başvurmadıysanız ve yaralandıysanız, mümkün olan en kısa sürede daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi tedavinize başlayın. 2. “TRAFİK KURALLARI”NI BİLİN – TEXAS HUKUKU ÇERÇEVESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ NELERDİR? Öncelikle, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bedensel yaralanmalarınız ve sağlık durumunuza dair önlemlerinizi derhal almalısınız. Ancak, bir motorlu taşıt kazasına karıştıktan sonra nasıl hareket edeceğiniz ile ilgili olarak Texas yasaları çerçevesindeki yükümlülüklerinizi de bilmelisiniz. Texas Taşıma Kanunu Başlık 7, Alt başlık C, Bölüm 550’ye göre: Bir trafik kazası neticesinde bedensel yaralanma veya ölüm gerçekleşti ise, kazaya karışanlar derhal aşağıdaki önlemleri almalıdır: Kaza mahallinde veya kaza mahalline mümkün olduğu kadar yakın bir yerde aracınızı durdurun; Aracınızı kazanın gerçekleştiği yerde durdurmadıysanız, kaza mahalline geri dönün; Kazaya karışan araç sürücüleri olarak, birbirinize veya araçtaki yolcuya veya kazada yaralanan herhangi bir kişiye, ad-soyad, adres, araç tescil numarası, motorlu taşıt sorumluluk sigortası bilgilerinizi verin; Kazada yaralanan herhangi bir kişiye tedavinin gerekli olduğu açıkça görülüyorsa veya yaralı kişi nakil talep ederse, kişinin tıbbi tedavi için bir doktora veya hastaneye nakledilmesini veya nakledilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayın. Bir kişinin yaralanması veya ölmesi veya bir aracın normal ve güvenli bir şekilde sürülemeyecek ölçüde hasar görmesi durumunda ise ilgili polisi derhal uyarın. Kaza mahallinde durulmaması ve olay yerinden kaçılması veya yukarıdaki kurallara uyulmamasının ağır hukuki sonuçları vardır. Buna göre, bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar için ikinci derece ağır suç (felony), çok ciddi bedensel yaralanmayı içeren kazalar için ise üçüncü derece ağır suç (felony) yaptırımları ile karşılaşmak mümkündür. Eğer daha az ciddi bedensel yaralanmayı içeren bir kaza söz konusu ise eyalet hapishanesinde beş yıla kadar veya ilçe hapishanesinde bir yıla kadar hapis cezası, 5.000 dolara kadar para cezası veya hem para cezası hem de hapis cezası yaptırımlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bir kaza yalnızca araç hasarını kapsadığında ise, ilgili tarafların şunları yapması gerekir: Kaza mahallinde veya kaza mahalline mümkün olduğunca yakın bir yerde, trafiği gereğinden fazla engellemeden aracınızı derhal durdurun; Aracınızı kazanın gerçekleştiği yerde durdurmadıysanız, kaza mahalline derhal geri dönün; ve Bilgi verme ve yardım sağlama gerekliliklerine uyana kadar kaza mahallinde kalın. Bu kurallara uyulmaması, tüm araçlara verilen hasarın 200 dolardan az olması durumunda C Sınıfı bir kabahatle veya tüm araçlara verilen hasar 200 dolar veya üzerindeyse B Sınıfı kabahatle sonuçlanabilir. 3. POLİS MEMURUNUN KAZA RAPORU HAZIRLAMASINI İSTEYİN Polis geldiğinde, kaza raporu hazırladığından emin olun. Zira, kaza raporu, söz konusu kaza ile ilgili sigorta şirketi nezdinde talep oluşturduğunuzda size yardımcı olacaktır. Texas Polis Memuru Kaza Raporu Nedir? (CR-3 Form)? Texas Polis Memuru Kaza Raporu, ilgili trafik kazasının yazılı bir özetidir. Kazanın olduğu zamanı, tarihi, lokasyonu, kazaya karışan kişileri, kazaya şahit olanları, kazanın oluş şeklini ve kazada hangi tarafın hatalı olduğunu veya polis memurunun kazaya kimin sebep olduğu ile ilgili varsayımlarını içerir. Texas Taşıma Kanunu Bölüm 550.062’ye göre, Texas polisi, trafik kazası sebebiyle bir yaralanma veya ölüm meydana geldiyse veya araçta meydana gelen hasar 1.000 dolar veya üzerindeyse Kaza Raporu (Peace Officer’s Crash Report) hazırlamakla yükümlüdür. Texas polisi ayrıca hazırlamış olduğu söz konusu kaza raporunu kazanın olduğu tarihten itibaren en geç on gün içinde Texas Ulaştırma Departmanı’na sunmakla yükümlüdür. Texas Kaza Raporlarını buradan satın alabilirsiniz. Eğer söz konusu trafik kazası yaralanma veya ölüme sebebiyet vermedi ise veya araç hasarı 1.000 doların altında ise, yine de Mavi Form Kaza Raporunun (CR-2 Form) (Blue Form Crash Report) doldurulması sizin yararınıza olacaktır. Sürücü tarafından bu raporun hazırlanması ve tutulması hukuken bir yükümlülük değildir. Bu rapor sadece sürücünün kendi kayıtları için faydalıdır ve 1 Eylül 2017’den itibaren ise Texas Ulaştırma Departmanı’na sunulmasına veya departmanda kayıt altına alınmasına gerek yoktur. Trafik kazasına karışan sürücülerin polisin gelmediği veya rapor tutulmasına gerek olmadığı durumlarda vakit kaybetmeksizin CR-2 Form’unu doldurmaları ve kazaya dair tüm detayları bu rapora yazmaları zaman içerisinde kaza ilgili bilgilerin unutulması ihtimaline karşı çok önemlidir. Önemli: Bir kazadan sonra polis memuruna ifadenizi vermeden hemen acil servise götürülürseniz mümkün olan en kısa sürede bir kaza avukatını aramanız yararınıza olacaktır. Sadece bir taraf ifadesini verdiğinde, başka tanık veya başka kanıt yoksa, polis memuru genellikle sadece o tarafın söylediklerini dikkate alarak bir rapor hazırlayabilir. Bu durum ise, sigorta şirketi nezdindeki iddia ve taleplerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi durumlarda, polis memuru ile iletişim kurmak ve kazada kimin hatalı olduğunu açıklığa kavuşturmak adına bir kaza avukatı ile iletişime geçmeniz sizin için en iyisi olacaktır. 4. KANIT TOPARLAYIN Kaza mahallinin çekebildiğiniz kadar çok fotoğrafını çekin. Artık hayatımızdaki her önemli olayı belgelemek için en iyi araca sahibiz—akıllı telefon. Çoğumuzun bir iPhone’u veya yüksek çözünürlüklü kamerası olan başka bir akıllı telefonu var. Onu kullanın. Yolun, kendi arabanızın, diğer sürücünün arabasının ve vücudunuzda oluşan yaralanmaların, morluklar, kesikler ve çizikler gibi…

man filling out personal injury claim form

There is a time limit known as the “statute of limitations” for filing any type of personal injury lawsuit in Texas. In most cases, victims harmed by another’s negligent actions or their failure to act have two years to bring a claim. The failure to do so within the allotted time will typically cost you your right to obtain any amount of compensation. Personal Injury Statute of Limitations in Texas Under Tex. Civ. Prac. & Rem. Code section 16.003., the two years designated for personal injury victims to file a lawsuit typically begins on the date the accident occurred. It is usually in your best interest to begin the claims process relatively soon after your injuries have occurred. However, that does not mean that you should resolve your claim before you have reached “maximum medical improvement” (MMI) or understand the total value of your case. If you have suffered serious harm, most personal injury lawyers would advise that you wait to settle a claim until you fully recover and know the full implications of your injury. If your claim is against a Texas state or local government employee or agency, you must file a formal claim with the government unit within six months of the accident. Since the timeline and filing requirements are more stringent for personal injury claims against the government, it is vital to speak to an attorney immediately after the accident to ensure your rights are protected. What If You Miss the Two Year Deadline? In general, there’s no way around the statute of limitations. If you wait until after the statute of limitations to file a personal injury claim has expired, the party you are attempting to sue will typically file a “motion to dismiss.” Pointing out that the statute of limitations has run will almost always result in your case being dismissed unless a rare exception applies to your claim entitling you to more time. The personal injury statute of limitations in Texas was established to streamline the legal process. That way, lawsuits are not brought to the courts several years after the incident occurred and after much of the significant evidence has been lost. Exceptions to Texas’ Personal Injury Statute of Limitations Several scenarios may temporarily stop the clock and extend Texas’ deadline to file a personal injury claim. These circumstances can include: The injured person is under the age of 18, or as described by Texas law — under a legal disability The injured person is not of sound mind The party who allegedly caused the injury leaves the State of Texas. The clock will begin running once the injury victim turns 18 or becomes mentally competent or once the party returns to Texas. The period of the responsible party’s absence will not count as part of the two-year statute. We Can Help If you believe you have a personal injury claim, speak to a trusted Houston Personal Injury Lawyer before the statute of limitations runs out. Call (713) 489-4270 today for a free consultation.    

woman with hand on coffin mourning a wrongful death

When a loved one is killed by someone else’s actions, the surviving family members may have a wrongful death claim. There are different types of compensation that may be awarded in a wrongful death action, as well as certain rules in place governing how settlement proceeds are divided in Texas. Who Will Receive Compensation in a Texas Wrongful Death Claim How wrongful death settlement proceeds are divided in Texas is in accordance with Texas Civil Practice and Remedies Code 71. Texas law explicitly names who is recognized as a beneficiary after the wrongful death of a loved one, mainly surviving spouses, children, and parents. If minor children are involved, the court may designate a guardian of the minor as the person who will receive the compensation. Like most civil lawsuits, wrongful death claims are often settled before reaching the courtroom. Once a settlement is reached, adult beneficiaries are first given a chance to work out on their own how funds will be distributed. However, disputes can arise between family members who disagree on how the proceeds should be divided. At that point, a lawyer can step in to help split the compensation fairly. Wrongful death lawyers will typically draw on precedents set by jury decisions in other wrongful death cases to determine how to divide the proceeds among each surviving family member. If a wrongful death claim reaches trial, however, a jury will have the responsibility to designate how much each person is entitled to receive. How a Texas Jury Will Divide Wrongful Death Settlement Proceeds Juries have generally divided wrongful death settlement proceeds in other cases as follows: More compensation is typically allocated to the victim’s surviving spouse. Minor children who lost a parent may not be awarded the same amount as a spouse, but it will be substantial. Parents who have lost a minor child are commonly awarded a considerable amount. Awards are typically limited for middle-aged or elderly persons that have lost an adult child and for adult children who have lost a parent. Issues such as structured settlements or trust accounts can also impact the distribution of proceeds. Types of Compensation Available in a Wrongful Death Claim The family of a deceased loved one can seek compensation for the following: Loss of financial support Loss of companionship (the harm caused by the end of the relationship) Mental anguish. Funeral and burial expenses Medical expenses for your loved one’s care after the accident and up until their death Property damage caused by the accident Lost income due to injuries Pain and suffering after an accident up until death. In some instances that involve a defendant who acted willfully or exhibited gross forms of negligence, the court may award punitive damages. These damages are meant to punish the defendant and discourage others from similar negligence. However, they are rarely awarded because there must be proof of intentional or extreme behavior. We Can Help You Through This Difficult Time Please contact Milano Legal Group if you have any questions about a wrongful death lawsuit or are considering filing one. Our Houston Wrongful Death Attorney can discuss your situation in a free consultation. Call (713) 489-4270 today.    

yield right of way sign

When driving in Texas, there are right of way laws that drivers must abide by to keep themselves and others on the road safe. Failing to observe them can result in penalties, or worse, a car accident. Intersections Motor vehicles driving down unpaved roads must yield the right-of-way when they come across an intersection with a paved road. At an uncontrolled intersection, ones that don’t have a traffic control signal or stop/yield signs, you must yield to those who are already at the intersection and proceed cautiously. For left-hand turns at an intersection, you must give the right-of-way to pedestrians crossing the street, as well as vehicles traveling in the opposite lane. For right turns, you must also yield to any pedestrian and cars entering the lane you are turning into. When traveling down a private road, lane, or alley that opens up to an intersection, you must give the right-of-way to any oncoming traffic. At railroad crossings, you must stop at the indicated area to give trains the right-of-way. Stopping too close to the tracks can cause devastating consequences if an accident occurs and you are struck by a moving train. Pedestrians Drivers must yield the right-of-way to pedestrians, even if they cross the road illegally, such as failing to use a marked crosswalk. Pedestrians are required to yield to vehicles that have a green light at an intersection. Pedestrians who are blind always have the right-of-way. Pedestrians lack the same amount of protection as a vehicle gives its passengers. As a result, accidents often cause severe injuries or even deaths. As a general rule of thumb, Texas drivers should always be extra cautious and give pedestrians the right-of-way. Emergency Vehicles Emergency vehicles, such as ambulances, fire trucks, police vehicles, etc., that have their sirens and flashing lights on have the right-of-way. You must move aside or even pull over if you have to let these vehicles pass. If you are in an intersection at the time, proceed through it, then pull over to the side. Penalties for Failing to Yield the Right of Way in Texas Drivers who fail to comply with Texas right-of-way laws can be subject to a fine between $50 to $200 and two points on their license. If a violation of a right-of-way law leads to an injury, the driver may receive three points on their license and a fine of up to $2,000. A larger fine of up to $4,000 may be issued if someone is seriously injured. Get Legal Help Understanding who should have legally had the right-of-way can help you better define who is at fault when an accident occurs. If you can prove that another driver caused the accident by violating a right-of-way law, you will have a strong claim for compensation. If you have been injured in an accident in Texas, an experienced Houston Car Accident Lawyer at Milano Legal Group can help. We will identify the liable parties and ensure you recover maximum compensation for your claim. Call (713) 489-4270 or reach us online today.    

distracted driving by texting

Negligence has a specific legal meaning, but the idea behind it is that a person did not act the way a reasonable person would have in a similar situation. It is a legal concept commonly applied to personal injury cases when a party acts negligently and, as a result, causes injury to another. However, different types of negligence may apply in certain Texas cases. Elements of Negligence It is essential to understand the elements of negligence before learning the different types. To prove another party acted negligently, you and your attorney must demonstrate the following: Duty:  the other party had a duty to act reasonably. For example, a driver owes a duty to others on the road (including pedestrians) to drive safely and to follow the rules of the road. Breach: the at-fault party violated that duty. In the case of a driver who struck a pedestrian, the driver may have violated his or her duty of care by being distracted while driving. Causation: the at-fault party’s breach of their duty of care directly caused your injuries. An added component is that this breach must be the proximate or “but for” cause of injury. In other words, you would not have been injured but for the other person’s actions. Damages: you must prove you suffered actual financial losses and the amount of those losses. Types of Negligence in Texas Negligence is a blanket term, as there are many types. Each one must be handled differently, making it critical to know which kind you are attempting to prove. The most common types of negligence in Texas are: Modified Comparative Negligence Texas courts follow the rule of modified comparative negligence. An injury victim who is somewhat at fault may receive compensation, but their percentage of fault will reduce the settlement or court ruling. However, the victim must be 50% or less responsible for the incident than the other parties involved. Also known as the 51% bar rule, if the claimant is found 51% or more at fault, they cannot recover compensation. Example: in a car accident case, if the jury awards you $10,000 and determines that you are 30% responsible for not wearing your seatbelt, you will receive 70% of your award or, in this case, $7,000. On the other hand, if the jury determines you are 51% percent responsible since you didn’t wear a seatbelt, you will not receive an award. Vicarious Liability This form of negligence holds a defendant liable for the actions of another person or animal. Vicarious liability is often used in cases involving: Minor children between the ages of seven to 17, as their parents, can be held responsible for their actions. Teenagers over the age of 18 are considered adults, whereas children under seven are legally defined as being incapable of negligence. Negligent actions of employees, since their respective employers can be vicariously liable if they cause injury to another while working. Animal bites or attacks, as owners can be vicariously liable for their pets’ actions. Gross Negligence In these cases, the act of negligence was so careless or reckless it showed a complete disregard for the safety of others. Gross negligence is a much more severe form of negligence that goes a step further than simple carelessness or failure to act—it is willful behavior. Examples include a driver speeding in an area with heavy pedestrian traffic or a physician prescribing a drug to a patient whose medical records clearly list that they are allergic to. Another type of negligence in Texas is criminal negligence. However, it is not used in civil law or personal injury cases. Contact Milano Legal Group If you believe you have been injured due to the negligence of another, speak to an experienced Houston Personal Injury Lawyer. We are dedicated to the wellbeing of our clients and will make sure you recover the compensation you are entitled to. Call (713) 489-4270 today to schedule a free consultation.    

uninsured personal injury court costs

Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarı Ne Kadardır? Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, 2017 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.270 $ ve mal hasarı için 3.638 $ tutarındadır. Rocky Mountain Sigorta Bilgi Birliği verilerine göre ise, 2013 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.443 $ tutarındadır. Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi, trafik kazası davaları için jürinin ne kadarlık bir tazminata hükmettiği hakkında fikir oluşturması adına 2001 yılında Bexar, Dallas, El Paso ve Harris ilçeleri dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli ilçelerinden topladığı verileri yayımladı. Buna göre, motorlu taşıt kazalarında jürinin uygun gördüğü ortalama tazminat miktarı 17.544 $ tutarındadır. Maalesef bu rakamlar bize pek bir şey anlatmıyor. Zira trafik kazası bedensel yaralanma tazminat miktarları vakadan vakaya değişiklik gösterdiğinden ortalama tazminat tutarı, somut durumdaki vakanın değerinin ne kadar olduğu konusunda çok da bir fikir vermiyor. Aşağıda belirttiğimiz üzere, trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarı belirlenirken birçok faktör dikkate alınmaktadır. Trafik kazası bedensel yaralanma tazminatının nasıl doğru bir şekilde hesap edileceği ancak tecrübe yoluyla mümkündür. Eğer sigorta şirketinin, bedensel yaralanma ile ilgili talebinize değerinin altında bir teklif verdiğini düşünüyorsanız, deneyimli bir Houston kaza avukatına danışmak en iyisi olacaktır. “Sihirli” Formüllere veya İnternette Gördüğünüz Tazminat Hesaplama Yöntemlerine Güvenmeyin Çoğu trafik kazası mağduru, kendi spesifik durumları için geçerli olabilecek trafik kazası ortalama tazminat tutarını öğrenebilmek adına Google araştırması yapar. Bu araştırma sonuçlarında ise, trafik kazası bedensel yaralanma ile ilgili ortalama tazminat tutarını belirlemek için kesin bir hesaplama veya formül verdiğini iddia eden web siteleri karşılarına çıkar. Bu hesaplama yöntemlerinden en yaygın olanı, yaralı mağdurun tedavisine dair faturaların ve maaş kaybının toplamının rastgele bir rakam (1.5-5) ile çarpılması sonucu mağdurun manevi tazminat miktarının hesaplanmasıdır. Ardından bu rakama tedavi faturaları ve toplam maaş kaybı da eklenerek ortalama toplam tazminat miktarı hesaplanır. Ancak, bu yöntem neredeyse her zaman hatalıdır. Çünkü ne sigorta şirketi uzmanları ne de Texas jürileri, herhangi bir trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarını hesaplamak için bu yöntemi kullanırlar. Bu uygulama, geçmişte sigorta uzmanları ve bedensel yaralanma avukatları tarafından genellikle ufak, yumuşak doku yaralanmaları (örn., araba kazasında kafa ve omurganın sarsılmasından ileri gelen travmalar) için uygun olabilecek bir uzlaşma tutarını “tahmin etme” ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Gerçekte, trafik kazası tazminat tutarını hesaplayacak genel geçer bir formül veya hesap makinesi yoktur. Her vakanın birbirinden farklı oluşu ve her somut durum için çok fazla değişkenin söz konusu olması, trafik kazası ortalama tipik bir tazminat miktarını kesin olarak hesaplamaya engeldir. Ancak, “zarar miktarınız,” manevi tazminat miktarınızın hesaplanması gibi tazminat tutarınızı etkileyen bilmeniz gereken bazı faktörler vardır. Bu hususlarla ilgili değerlendirmemizi ve Texas eyaletinin çeşitli ilçelerinde verilen trafik kazası bedensel yaralanma tazminatlarına dair gerçek mahkeme karar örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Trafik kazası ortalama veya tipik tazminat tutarı ile ilgili daha derinlemesine incelememize geçmeden önce, “uzlaşmanın” ne anlam ifade ettiğini bilmekte fayda vardır. Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, bir dava açmadan veya dava açıldıktan sonra daha fazla devam etmeden yasal uyuşmazlığın tarafları arasındaki aralarındaki uyuşmazlığı çözen bir anlaşmadır. Taraflar, uyuşmazlığın çözümlenmesi için belirli bir miktar para karşılığında sorumlu tarafı tüm sorumluluklarından ibra etmek konusunda anlaşırlar. Trafik kazası bağlamında, sorumlu tarafın sigorta şirketi, sigortalılarını herhangi bir sorumluluktan kurtarmak için kazada yaralanan tarafa bir miktar para ödemeyi kabul eder. Uzlaşma miktarı, her iki tarafın da daha fazla dava masrafına maruz kalmamak için anlaşmazlığın bir an önce çözümlenmesi adına adil olduğu konusunda mutabık kaldıkları bir rakam olacaktır. Unutmayın ki; sigorta şirketleri, amaçları karlarını en üst düzeye çıkarmak olan işletmelerdir. Bu durum ise, talepleri yerine getirirken mümkün olduğunca az ödeme yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları anlamına gelir. Somut durumunuzu dikkate alarak, bir anlaşmayı kabul etmek mantıklı olabilir. Bununla birlikte, bazen, hak ettiğiniz tazminatı alabilmek adına bir dava açmanın ve hâkim ile jüri karşısına kadar çıkmanın gerekli olduğu durumlar vardır. Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarının Belirlenmesinde En Önemli Faktör Trafik kazası ortalama tazminat tutarını belirlemede en önemli faktörlerden biri, “zararlarınızın” ne olduğunu bilmektir. Zararlar, bedensel yaralanma durumunda gerçekleşen kayıpların toplamı anlamına gelen hukuki bir terimdir. Trafik kazası neticesindeki bedensel yaralanmalarınız için adil bir tazminat alabilmek adına zararlarınızı kanıtlamalısınız. Buna göre, özel ve genel zararlarınızı tazmin etmeyi amaç edinen Telafi Edici Tazminat ile kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat olmak üzere iki temel tazminat tipi vardır. TELAFİ EDİCİ TAZMİNAT Telafi edici tazminat, bir başkasının ihmalinden veya kusurundan kaynaklanan bir kaza sonucu yaralanan mağdur kişinin “fiili zararlarının” tazmini için verilen bir miktar paradır. Bu tazminat, yaralı tarafı, kazadan önceki haline geri getirmeyi amaçlar. Özel Zararlar Özel Zararlar, yaralanan kişinin geçmişteki ve gelecekteki her türlü tedavi gideri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve yaralanan kişinin cebinden yaptığı diğer her türlü masraf gibi hesaplanabilir/ölçülebilir zararları ifade eder. Bu zararlarınızı, tedavi faturaları, maaş çekleri, W-2’ler gibi kanıtlar ya da işvereninizden aldığınız ve kayıp zamanınızı, maaşınızı, şirketteki pozisyonunuzu ve genellikle kaç saat çalıştığınızı detaylandıran bir mektup sunarak kanıtlarsınız. Kazanç kaybınız, işe gidemediğiniz için alamadığınız ücretinizin yanı sıra, kaza sonucu kullanmak zorunda kaldığınız hastalık izni ve tatil izinlerinizi de içerir. Genel Zararlar Maddi olmayan zararlar olarak da bilinen genel zararlar, hesaplanması/ölçülmesi zor olan zararlardır. Texas Civil Practice and Remedies Code Bölüm 41.001(12)’ ye göre maddi olmayan zararlar şunları içerir: Fiziksel acı ve ıstırap; Bedensel bütünlüğün zedelenmesi sebebiyle kişinin maruz kaldığı depresyon, elem, üzüntü, endişe, kaygı, korku gibi ruhsal ve psikolojik acıyı içeren manevi zararlar; Kazanın sebep olduğu yaralanmalar nedeniyle erkek veya kadının evlilikteki haklarından/evliliğin faydalarından mahrum kalması; Vücutta meydana gelen şekil bozukluğu veya bozukluklarının yarattığı rahatsızlık; Fiziksel görüntüdeki bozukluk/noksanlık; Kazada yakınını kaybeden kişinin (örneğin eş veya çocuk), yakınının ölümü sebebiyle mahrum kaldığı sevgi, şefkat, destek; Kazanın sebebiyet vermiş olduğu sıkıntı ve rahatsızlık; Yasam sevincinin kaybolması; İtibarin zedelenmesi; ve Kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat hariç olmak üzere, diğer her türlü manevi zararlar. Fiziksel acı ve ıstırap, ruhsal veya psikolojik acı veya yasam sevincinin kaybolması gibi Genel Zararları hesaplamadaki zorluk nedeniyle, sigorta şirketleri, Colossus ve Claims IQ gibi yazılım programlarını kullanarak her yaralanmalı trafik kazasına bir değer biçer. Sigorta uzmanları, yaralanma kodlarını, tedavi faturalarındaki kodları ve yaşam sevincinin kaybolması gibi diğer faktörleri bu yazılım programlarına girerler ve söz konusu programlar, tazminat…