what to do after car accident

Trafik kazasında yaralanmış olun veya olmayın, haklarınızı korumak adına gerekli adımları atmanız çok önemlidir. Aracınızdaki hasarın ufak olduğunu veya bedensel yaralanmalarınızın olmadığını düşünüyor olsanız bile bir Texas kaza avukatının görüşüne başvurmak her zaman iyi bir fikirdir. Zira, sonradan hissetmeye başladığınız ağrılarınız veya sonradan ortaya çıkan bedensel yaralanmalarınız için tıbbi tedavi almak istediğinizde veya aracınızdaki hasarın aslında sizin sandığınızdan daha fazla olduğunu fark ettiğinizde, başınıza gelen trafik kazasını, sigorta talepleriniz için belgelediğinizden emin olmalısınız. 1. DERHAL TIBBİ TEDAVİ ALIN Trafik kazasına uğradıktan sonra vakit geçirmeden tıbbi tedavinize başlayın. 911’i arayın ve polis ile itfaiye, ambulans veya acil servis yetkililerinin kaza mahalline gelmelerini bekleyin. Sağlığınız bu aşamadaki ilk önceliğiniz olmalıdır. Eğer itfaiye veya ambulans kaza mahalline gelirse, acil service gitmeniz sizin için en iyisi olabilir. Eğer yaralandığınızı düşünüyorsanız, acil servise gidin. Unutmayın ki, küçük bir darbe bile önemli yaralanmalara neden olabilir. İç kanama, kırık kemikler veya travmatik beyin yaralanmaları gibi yaşamı tehdit eden durumları kontrol altına almak veya bertaraf etmek için, yaralanmalarınızın ciddi olduğunu düşünmeseniz bile acil servise gitmek akıllıca olabilir. Acil serviste tedavi görmeye karar verirseniz, acil servis personeline semptomlarınızdan herhangi birini açıklarken mümkün olduğunca detaylı bir açıklama yaptığınızdan emin olun. Doktor semptomlarınızı bilmiyorsa, sizi doğru şekilde teşhis edip tedavi edemez. Ayrıca, tüm şikayetlerinizi doktorunuza belirtmezseniz acil servis kayıtlarınızda bu şikayetleriniz görünmez. Bu durum ise daha sonra sigorta şirketinden bedensel yaralanmalarınız ile ilgili talepte bulunurken taleplerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuzun tavsiyelerini her zaman dinleyin. Eğer aile doktorunuz ile veya diğer başka bir sağlık çalışanı ile tedavinize devam etmenizi tavsiye eder ise, doktorunuzun bu tavsiyelerine her zaman uyun. Eğer tıbbi yardıma derhal başvurmadıysanız ve yaralandıysanız, mümkün olan en kısa sürede daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi tedavinize başlayın. 2. “TRAFİK KURALLARI”NI BİLİN – TEXAS HUKUKU ÇERÇEVESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ NELERDİR? Öncelikle, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bedensel yaralanmalarınız ve sağlık durumunuza dair önlemlerinizi derhal almalısınız. Ancak, bir motorlu taşıt kazasına karıştıktan sonra nasıl hareket edeceğiniz ile ilgili olarak Texas yasaları çerçevesindeki yükümlülüklerinizi de bilmelisiniz. Texas Taşıma Kanunu Başlık 7, Alt başlık C, Bölüm 550’ye göre: Bir trafik kazası neticesinde bedensel yaralanma veya ölüm gerçekleşti ise, kazaya karışanlar derhal aşağıdaki önlemleri almalıdır: Kaza mahallinde veya kaza mahalline mümkün olduğu kadar yakın bir yerde aracınızı durdurun; Aracınızı kazanın gerçekleştiği yerde durdurmadıysanız, kaza mahalline geri dönün; Kazaya karışan araç sürücüleri olarak, birbirinize veya araçtaki yolcuya veya kazada yaralanan herhangi bir kişiye, ad-soyad, adres, araç tescil numarası, motorlu taşıt sorumluluk sigortası bilgilerinizi verin; Kazada yaralanan herhangi bir kişiye tedavinin gerekli olduğu açıkça görülüyorsa veya yaralı kişi nakil talep ederse, kişinin tıbbi tedavi için bir doktora veya hastaneye nakledilmesini veya nakledilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayın. Bir kişinin yaralanması veya ölmesi veya bir aracın normal ve güvenli bir şekilde sürülemeyecek ölçüde hasar görmesi durumunda ise ilgili polisi derhal uyarın. Kaza mahallinde durulmaması ve olay yerinden kaçılması veya yukarıdaki kurallara uyulmamasının ağır hukuki sonuçları vardır. Buna göre, bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar için ikinci derece ağır suç (felony), çok ciddi bedensel yaralanmayı içeren kazalar için ise üçüncü derece ağır suç (felony) yaptırımları ile karşılaşmak mümkündür. Eğer daha az ciddi bedensel yaralanmayı içeren bir kaza söz konusu ise eyalet hapishanesinde beş yıla kadar veya ilçe hapishanesinde bir yıla kadar hapis cezası, 5.000 dolara kadar para cezası veya hem para cezası hem de hapis cezası yaptırımlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bir kaza yalnızca araç hasarını kapsadığında ise, ilgili tarafların şunları yapması gerekir: Kaza mahallinde veya kaza mahalline mümkün olduğunca yakın bir yerde, trafiği gereğinden fazla engellemeden aracınızı derhal durdurun; Aracınızı kazanın gerçekleştiği yerde durdurmadıysanız, kaza mahalline derhal geri dönün; ve Bilgi verme ve yardım sağlama gerekliliklerine uyana kadar kaza mahallinde kalın. Bu kurallara uyulmaması, tüm araçlara verilen hasarın 200 dolardan az olması durumunda C Sınıfı bir kabahatle veya tüm araçlara verilen hasar 200 dolar veya üzerindeyse B Sınıfı kabahatle sonuçlanabilir. 3. POLİS MEMURUNUN KAZA RAPORU HAZIRLAMASINI İSTEYİN Polis geldiğinde, kaza raporu hazırladığından emin olun. Zira, kaza raporu, söz konusu kaza ile ilgili sigorta şirketi nezdinde talep oluşturduğunuzda size yardımcı olacaktır. Texas Polis Memuru Kaza Raporu Nedir? (CR-3 Form)? Texas Polis Memuru Kaza Raporu, ilgili trafik kazasının yazılı bir özetidir. Kazanın olduğu zamanı, tarihi, lokasyonu, kazaya karışan kişileri, kazaya şahit olanları, kazanın oluş şeklini ve kazada hangi tarafın hatalı olduğunu veya polis memurunun kazaya kimin sebep olduğu ile ilgili varsayımlarını içerir. Texas Taşıma Kanunu Bölüm 550.062’ye göre, Texas polisi, trafik kazası sebebiyle bir yaralanma veya ölüm meydana geldiyse veya araçta meydana gelen hasar 1.000 dolar veya üzerindeyse Kaza Raporu (Peace Officer’s Crash Report) hazırlamakla yükümlüdür. Texas polisi ayrıca hazırlamış olduğu söz konusu kaza raporunu kazanın olduğu tarihten itibaren en geç on gün içinde Texas Ulaştırma Departmanı’na sunmakla yükümlüdür. Texas Kaza Raporlarını buradan satın alabilirsiniz. Eğer söz konusu trafik kazası yaralanma veya ölüme sebebiyet vermedi ise veya araç hasarı 1.000 doların altında ise, yine de Mavi Form Kaza Raporunun (CR-2 Form) (Blue Form Crash Report) doldurulması sizin yararınıza olacaktır. Sürücü tarafından bu raporun hazırlanması ve tutulması hukuken bir yükümlülük değildir. Bu rapor sadece sürücünün kendi kayıtları için faydalıdır ve 1 Eylül 2017’den itibaren ise Texas Ulaştırma Departmanı’na sunulmasına veya departmanda kayıt altına alınmasına gerek yoktur. Trafik kazasına karışan sürücülerin polisin gelmediği veya rapor tutulmasına gerek olmadığı durumlarda vakit kaybetmeksizin CR-2 Form’unu doldurmaları ve kazaya dair tüm detayları bu rapora yazmaları zaman içerisinde kaza ilgili bilgilerin unutulması ihtimaline karşı çok önemlidir. Önemli: Bir kazadan sonra polis memuruna ifadenizi vermeden hemen acil servise götürülürseniz mümkün olan en kısa sürede bir kaza avukatını aramanız yararınıza olacaktır. Sadece bir taraf ifadesini verdiğinde, başka tanık veya başka kanıt yoksa, polis memuru genellikle sadece o tarafın söylediklerini dikkate alarak bir rapor hazırlayabilir. Bu durum ise, sigorta şirketi nezdindeki iddia ve taleplerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi durumlarda, polis memuru ile iletişim kurmak ve kazada kimin hatalı olduğunu açıklığa kavuşturmak adına bir kaza avukatı ile iletişime geçmeniz sizin için en iyisi olacaktır. 4. KANIT TOPARLAYIN Kaza mahallinin çekebildiğiniz kadar çok fotoğrafını çekin. Artık hayatımızdaki her önemli olayı belgelemek için en iyi araca sahibiz—akıllı telefon. Çoğumuzun bir iPhone’u veya yüksek çözünürlüklü kamerası olan başka bir akıllı telefonu var. Onu kullanın. Yolun, kendi arabanızın, diğer sürücünün arabasının ve vücudunuzda oluşan yaralanmaların, morluklar, kesikler ve çizikler gibi…

There is a time limit known as the “statute of limitations” for filing any type of personal injury lawsuit in Texas. In most cases, victims harmed by another’s negligent actions or their failure to act have two years to bring a claim. The failure to do so within the allotted time will typically cost you your right to obtain any amount of compensation. Personal Injury Statute of Limitations in Texas Under Tex. Civ. Prac. & Rem. Code section 16.003., the two years designated for personal injury victims to file a lawsuit typically begins on the date the accident occurred. It is usually in your best interest to begin the claims process relatively soon after your injuries have occurred. However, that does not mean that you should resolve your claim before you have reached “maximum medical improvement” (MMI) or understand the total value of your case. If you have suffered serious harm, most personal injury lawyers would advise that you wait to settle a claim until you fully recover and know the full implications of your injury. If your claim is against a Texas state or local government employee or agency, you must file a formal claim with the government unit within six months of the accident. Since the timeline and filing requirements are more stringent for personal injury claims against the government, it is vital to speak to an attorney immediately after the accident to ensure your rights are protected. What If You Miss the Two Year Deadline? In general, there’s no way around the statute of limitations. If you wait until after the statute of limitations to file a personal injury claim has expired, the party you are attempting to sue will typically file a “motion to dismiss.” Pointing out that the statute of limitations has run will almost always result in your case being dismissed unless a rare exception applies to your claim entitling you to more time. The personal injury statute of limitations in Texas was established to streamline the legal process. That way, lawsuits are not brought to the courts several years after the incident occurred and after much of the significant evidence has been lost. Exceptions to Texas’ Personal Injury Statute of Limitations Several scenarios may temporarily stop the clock and extend Texas’ deadline to file a personal injury claim. These circumstances can include: The injured person is under the age of 18, or as described by Texas law — under a legal disability The injured person is not of sound mind The party who allegedly caused the injury leaves the State of Texas. The clock will begin running once the injury victim turns 18 or becomes mentally competent or once the party returns to Texas. The period of the responsible party’s absence will not count as part of the two-year statute. We Can Help If you believe you have a personal injury claim, speak to a trusted Houston Personal Injury Lawyer before the statute of limitations runs out. Call (713) 489-4270 today for a free consultation.

When a loved one is killed by someone else’s actions, the surviving family members may have a wrongful death claim. There are different types of compensation that may be awarded in a wrongful death action, as well as certain rules in place governing how settlement proceeds are divided in Texas. Who Will Receive Compensation in a Texas Wrongful Death Claim How wrongful death settlement proceeds are divided in Texas is in accordance with Texas Civil Practice and Remedies Code 71. Texas law explicitly names who is recognized as a beneficiary after the wrongful death of a loved one, mainly surviving spouses, children, and parents. If minor children are involved, the court may designate a guardian of the minor as the person who will receive the compensation. Like most civil lawsuits, wrongful death claims are often settled before reaching the courtroom. Once a settlement is reached, adult beneficiaries are first given a chance to work out on their own how funds will be distributed. However, disputes can arise between family members who disagree on how the proceeds should be divided. At that point, a lawyer can step in to help split the compensation fairly. Wrongful death lawyers will typically draw on precedents set by jury decisions in other wrongful death cases to determine how to divide the proceeds among each surviving family member. If a wrongful death claim reaches trial, however, a jury will have the responsibility to designate how much each person is entitled to receive. How a Texas Jury Will Divide Wrongful Death Settlement Proceeds Juries have generally divided wrongful death settlement proceeds in other cases as follows: More compensation is typically allocated to the victim’s surviving spouse. Minor children who lost a parent may not be awarded the same amount as a spouse, but it will be substantial. Parents who have lost a minor child are commonly awarded a considerable amount. Awards are typically limited for middle-aged or elderly persons that have lost an adult child and for adult children who have lost a parent. Issues such as structured settlements or trust accounts can also impact the distribution of proceeds. Types of Compensation Available in a Wrongful Death Claim The family of a deceased loved one can seek compensation for the following: Loss of financial support Loss of companionship (the harm caused by the end of the relationship) Mental anguish. Funeral and burial expenses Medical expenses for your loved one’s care after the accident and up until their death Property damage caused by the accident Lost income due to injuries Pain and suffering after an accident up until death. In some instances that involve a defendant who acted willfully or exhibited gross forms of negligence, the court may award punitive damages. These damages are meant to punish the defendant and discourage others from similar negligence. However, they are rarely awarded because there must be proof of intentional or extreme behavior. We Can Help You Through This Difficult Time Please contact Milano Legal Group if you have any questions about a wrongful death lawsuit or are considering filing one. Our Houston Wrongful Death Attorney can discuss your situation in a free consultation. Call (713) 489-4270 today.

When driving in Texas, there are right of way laws that drivers must abide by to keep themselves and others on the road safe. Failing to observe them can result in penalties, or worse, a car accident. Intersections Motor vehicles driving down unpaved roads must yield the right-of-way when they come across an intersection with a paved road. At an uncontrolled intersection, ones that don’t have a traffic control signal or stop/yield signs, you must yield to those who are already at the intersection and proceed cautiously. For left-hand turns at an intersection, you must give the right-of-way to pedestrians crossing the street, as well as vehicles traveling in the opposite lane. For right turns, you must also yield to any pedestrian and cars entering the lane you are turning into. When traveling down a private road, lane, or alley that opens up to an intersection, you must give the right-of-way to any oncoming traffic. At railroad crossings, you must stop at the indicated area to give trains the right-of-way. Stopping too close to the tracks can cause devastating consequences if an accident occurs and you are struck by a moving train. Pedestrians Drivers must yield the right-of-way to pedestrians, even if they cross the road illegally, such as failing to use a marked crosswalk. Pedestrians are required to yield to vehicles that have a green light at an intersection. Pedestrians who are blind always have the right-of-way. Pedestrians lack the same amount of protection as a vehicle gives its passengers. As a result, accidents often cause severe injuries or even deaths. As a general rule of thumb, Texas drivers should always be extra cautious and give pedestrians the right-of-way. Emergency Vehicles Emergency vehicles, such as ambulances, fire trucks, police vehicles, etc., that have their sirens and flashing lights on have the right-of-way. You must move aside or even pull over if you have to let these vehicles pass. If you are in an intersection at the time, proceed through it, then pull over to the side. Penalties for Failing to Yield the Right of Way in Texas Drivers who fail to comply with Texas right-of-way laws can be subject to a fine between $50 to $200 and two points on their license. If a violation of a right-of-way law leads to an injury, the driver may receive three points on their license and a fine of up to $2,000. A larger fine of up to $4,000 may be issued if someone is seriously injured. Get Legal Help Understanding who should have legally had the right-of-way can help you better define who is at fault when an accident occurs. If you can prove that another driver caused the accident by violating a right-of-way law, you will have a strong claim for compensation. If you have been injured in an accident in Texas, an experienced Houston Car Accident Lawyer at Milano Legal Group can help. We will identify the liable parties and ensure you recover maximum compensation for your claim. Call (713) 489-4270 or reach us online today.

Negligence has a specific legal meaning, but the idea behind it is that a person did not act the way a reasonable person would have in a similar situation. It is a legal concept commonly applied to personal injury cases when a party acts negligently and, as a result, causes injury to another. However, different types of negligence may apply in certain Texas cases. Elements of Negligence It is essential to understand the elements of negligence before learning the different types. To prove another party acted negligently, you and your attorney must demonstrate the following: Duty:  the other party had a duty to act reasonably. For example, a driver owes a duty to others on the road (including pedestrians) to drive safely and to follow the rules of the road. Breach: the at-fault party violated that duty. In the case of a driver who struck a pedestrian, the driver may have violated his or her duty of care by being distracted while driving. Causation: the at-fault party’s breach of their duty of care directly caused your injuries. An added component is that this breach must be the proximate or “but for” cause of injury. In other words, you would not have been injured but for the other person’s actions. Damages: you must prove you suffered actual financial losses and the amount of those losses. Types of Negligence in Texas Negligence is a blanket term, as there are many types. Each one must be handled differently, making it critical to know which kind you are attempting to prove. The most common types of negligence in Texas are: Modified Comparative Negligence Texas courts follow the rule of modified comparative negligence. An injury victim who is somewhat at fault may receive compensation, but their percentage of fault will reduce the settlement or court ruling. However, the victim must be 50% or less responsible for the incident than the other parties involved. Also known as the 51% bar rule, if the claimant is found 51% or more at fault, they cannot recover compensation. Example: in a car accident case, if the jury awards you $10,000 and determines that you are 30% responsible for not wearing your seatbelt, you will receive 70% of your award or, in this case, $7,000. On the other hand, if the jury determines you are 51% percent responsible since you didn’t wear a seatbelt, you will not receive an award. Vicarious Liability This form of negligence holds a defendant liable for the actions of another person or animal. Vicarious liability is often used in cases involving: Minor children between the ages of seven to 17, as their parents, can be held responsible for their actions. Teenagers over the age of 18 are considered adults, whereas children under seven are legally defined as being incapable of negligence. Negligent actions of employees, since their respective employers can be vicariously liable if they cause injury to another while working. Animal bites or attacks, as owners can be vicariously liable for their pets’ actions. Gross Negligence In these cases, the act of negligence was so careless or reckless it showed a complete disregard for the safety of others. Gross negligence is a much more severe form of negligence that goes a step further than simple carelessness or failure to act—it is willful behavior. Examples include a driver speeding in an area with heavy pedestrian traffic or a physician prescribing a drug to a patient whose medical records clearly list that they are allergic to. Another type of negligence in Texas is criminal negligence. However, it is not used in civil law or personal injury cases. Contact Milano Legal Group If you believe you have been injured due to the negligence of another, speak to an experienced Houston Personal Injury Lawyer. We are dedicated to the wellbeing of our clients and will make sure you recover the compensation you are entitled to. Call (713) 489-4270 today to schedule a free consultation.

Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarı Ne Kadardır? Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, 2017 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.270 $ ve mal hasarı için 3.638 $ tutarındadır. Rocky Mountain Sigorta Bilgi Birliği verilerine göre ise, 2013 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.443 $ tutarındadır. Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi, trafik kazası davaları için jürinin ne kadarlık bir tazminata hükmettiği hakkında fikir oluşturması adına 2001 yılında Bexar, Dallas, El Paso ve Harris ilçeleri dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli ilçelerinden topladığı verileri yayımladı. Buna göre, motorlu taşıt kazalarında jürinin uygun gördüğü ortalama tazminat miktarı 17.544 $ tutarındadır. Maalesef bu rakamlar bize pek bir şey anlatmıyor. Zira trafik kazası bedensel yaralanma tazminat miktarları vakadan vakaya değişiklik gösterdiğinden ortalama tazminat tutarı, somut durumdaki vakanın değerinin ne kadar olduğu konusunda çok da bir fikir vermiyor. Aşağıda belirttiğimiz üzere, trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarı belirlenirken birçok faktör dikkate alınmaktadır. Trafik kazası bedensel yaralanma tazminatının nasıl doğru bir şekilde hesap edileceği ancak tecrübe yoluyla mümkündür. Eğer sigorta şirketinin, bedensel yaralanma ile ilgili talebinize değerinin altında bir teklif verdiğini düşünüyorsanız, deneyimli bir Houston kaza avukatına danışmak en iyisi olacaktır. “Sihirli” Formüllere veya İnternette Gördüğünüz Tazminat Hesaplama Yöntemlerine Güvenmeyin Çoğu trafik kazası mağduru, kendi spesifik durumları için geçerli olabilecek trafik kazası ortalama tazminat tutarını öğrenebilmek adına Google araştırması yapar. Bu araştırma sonuçlarında ise, trafik kazası bedensel yaralanma ile ilgili ortalama tazminat tutarını belirlemek için kesin bir hesaplama veya formül verdiğini iddia eden web siteleri karşılarına çıkar. Bu hesaplama yöntemlerinden en yaygın olanı, yaralı mağdurun tedavisine dair faturaların ve maaş kaybının toplamının rastgele bir rakam (1.5-5) ile çarpılması sonucu mağdurun manevi tazminat miktarının hesaplanmasıdır. Ardından bu rakama tedavi faturaları ve toplam maaş kaybı da eklenerek ortalama toplam tazminat miktarı hesaplanır. Ancak, bu yöntem neredeyse her zaman hatalıdır. Çünkü ne sigorta şirketi uzmanları ne de Texas jürileri, herhangi bir trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarını hesaplamak için bu yöntemi kullanırlar. Bu uygulama, geçmişte sigorta uzmanları ve bedensel yaralanma avukatları tarafından genellikle ufak, yumuşak doku yaralanmaları (örn., araba kazasında kafa ve omurganın sarsılmasından ileri gelen travmalar) için uygun olabilecek bir uzlaşma tutarını “tahmin etme” ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Gerçekte, trafik kazası tazminat tutarını hesaplayacak genel geçer bir formül veya hesap makinesi yoktur. Her vakanın birbirinden farklı oluşu ve her somut durum için çok fazla değişkenin söz konusu olması, trafik kazası ortalama tipik bir tazminat miktarını kesin olarak hesaplamaya engeldir. Ancak, “zarar miktarınız,” manevi tazminat miktarınızın hesaplanması gibi tazminat tutarınızı etkileyen bilmeniz gereken bazı faktörler vardır. Bu hususlarla ilgili değerlendirmemizi ve Texas eyaletinin çeşitli ilçelerinde verilen trafik kazası bedensel yaralanma tazminatlarına dair gerçek mahkeme karar örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Trafik kazası ortalama veya tipik tazminat tutarı ile ilgili daha derinlemesine incelememize geçmeden önce, “uzlaşmanın” ne anlam ifade ettiğini bilmekte fayda vardır. Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, bir dava açmadan veya dava açıldıktan sonra daha fazla devam etmeden yasal uyuşmazlığın tarafları arasındaki aralarındaki uyuşmazlığı çözen bir anlaşmadır. Taraflar, uyuşmazlığın çözümlenmesi için belirli bir miktar para karşılığında sorumlu tarafı tüm sorumluluklarından ibra etmek konusunda anlaşırlar. Trafik kazası bağlamında, sorumlu tarafın sigorta şirketi, sigortalılarını herhangi bir sorumluluktan kurtarmak için kazada yaralanan tarafa bir miktar para ödemeyi kabul eder. Uzlaşma miktarı, her iki tarafın da daha fazla dava masrafına maruz kalmamak için anlaşmazlığın bir an önce çözümlenmesi adına adil olduğu konusunda mutabık kaldıkları bir rakam olacaktır. Unutmayın ki; sigorta şirketleri, amaçları karlarını en üst düzeye çıkarmak olan işletmelerdir. Bu durum ise, talepleri yerine getirirken mümkün olduğunca az ödeme yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları anlamına gelir. Somut durumunuzu dikkate alarak, bir anlaşmayı kabul etmek mantıklı olabilir. Bununla birlikte, bazen, hak ettiğiniz tazminatı alabilmek adına bir dava açmanın ve hâkim ile jüri karşısına kadar çıkmanın gerekli olduğu durumlar vardır. Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarının Belirlenmesinde En Önemli Faktör Trafik kazası ortalama tazminat tutarını belirlemede en önemli faktörlerden biri, “zararlarınızın” ne olduğunu bilmektir. Zararlar, bedensel yaralanma durumunda gerçekleşen kayıpların toplamı anlamına gelen hukuki bir terimdir. Trafik kazası neticesindeki bedensel yaralanmalarınız için adil bir tazminat alabilmek adına zararlarınızı kanıtlamalısınız. Buna göre, özel ve genel zararlarınızı tazmin etmeyi amaç edinen Telafi Edici Tazminat ile kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat olmak üzere iki temel tazminat tipi vardır. TELAFİ EDİCİ TAZMİNAT Telafi edici tazminat, bir başkasının ihmalinden veya kusurundan kaynaklanan bir kaza sonucu yaralanan mağdur kişinin “fiili zararlarının” tazmini için verilen bir miktar paradır. Bu tazminat, yaralı tarafı, kazadan önceki haline geri getirmeyi amaçlar. Özel Zararlar Özel Zararlar, yaralanan kişinin geçmişteki ve gelecekteki her türlü tedavi gideri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve yaralanan kişinin cebinden yaptığı diğer her türlü masraf gibi hesaplanabilir/ölçülebilir zararları ifade eder. Bu zararlarınızı, tedavi faturaları, maaş çekleri, W-2’ler gibi kanıtlar ya da işvereninizden aldığınız ve kayıp zamanınızı, maaşınızı, şirketteki pozisyonunuzu ve genellikle kaç saat çalıştığınızı detaylandıran bir mektup sunarak kanıtlarsınız. Kazanç kaybınız, işe gidemediğiniz için alamadığınız ücretinizin yanı sıra, kaza sonucu kullanmak zorunda kaldığınız hastalık izni ve tatil izinlerinizi de içerir. Genel Zararlar Maddi olmayan zararlar olarak da bilinen genel zararlar, hesaplanması/ölçülmesi zor olan zararlardır. Texas Civil Practice and Remedies Code Bölüm 41.001(12)’ ye göre maddi olmayan zararlar şunları içerir: Fiziksel acı ve ıstırap; Bedensel bütünlüğün zedelenmesi sebebiyle kişinin maruz kaldığı depresyon, elem, üzüntü, endişe, kaygı, korku gibi ruhsal ve psikolojik acıyı içeren manevi zararlar; Kazanın sebep olduğu yaralanmalar nedeniyle erkek veya kadının evlilikteki haklarından/evliliğin faydalarından mahrum kalması; Vücutta meydana gelen şekil bozukluğu veya bozukluklarının yarattığı rahatsızlık; Fiziksel görüntüdeki bozukluk/noksanlık; Kazada yakınını kaybeden kişinin (örneğin eş veya çocuk), yakınının ölümü sebebiyle mahrum kaldığı sevgi, şefkat, destek; Kazanın sebebiyet vermiş olduğu sıkıntı ve rahatsızlık; Yasam sevincinin kaybolması; İtibarin zedelenmesi; ve Kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat hariç olmak üzere, diğer her türlü manevi zararlar. Fiziksel acı ve ıstırap, ruhsal veya psikolojik acı veya yasam sevincinin kaybolması gibi Genel Zararları hesaplamadaki zorluk nedeniyle, sigorta şirketleri, Colossus ve Claims IQ gibi yazılım programlarını kullanarak her yaralanmalı trafik kazasına bir değer biçer. Sigorta uzmanları, yaralanma kodlarını, tedavi faturalarındaki kodları ve yaşam sevincinin kaybolması gibi diğer faktörleri bu yazılım programlarına girerler ve söz konusu programlar, tazminat…

In personal injury claims, video camera footage can be vital evidence to prove who is liable for your injuries. It is common for liability to be heavily disputed by insurance companies and the parties involved. If you believe that another party’s negligence was the cause of your accident and you have video evidence, it can help set the record straight. How Video Footage Can Prove Negligence Video cameras are everywhere today, from red light cameras at intersections to security cameras in stores, office buildings, parking lots, dash cams, doorbells, and of course, on phones. Camera footage can be a powerful piece of evidence if it shows the actual incident as it occurred and supports your claim regarding the type of injuries you sustained. When proving a personal injury claim, you must be able to establish that the at-fault party was negligent or breached their duty of care by failing to keep you safe from harm. For instance, a driver breaches their duty of care by driving while intoxicated; a business owner breaches their duty to keep their premises reasonably safe for visitors by failing to maintain sidewalks, etc. Whether a duty is owed to an injured person is fairly straightforward in most cases and typically isn’t contested.  However, whether a party was negligent or breached their duty is almost always challenged. Evidence of negligence often hinges on the injured person’s testimony and credibility. However, video camera footage of the accident can support your claim that the other party is responsible for damages due to their negligent actions or lack thereof. How To Obtain Video Camera Footage of Your Accident If you believe there is video camera footage of your accident, any evidence captured on those cameras is owned by either public or private entities. They are typically only kept for a short time, possibly as little as 72 hours, before being deleted or copied over. Since it is essential to collect video evidence as soon as possible and you need to seek medical attention immediately, a personal injury attorney is the best person to coordinate the request process before the footage of your accident is erased. They can assist you with: Determining where and if there are any traffic cameras or businesses with security cameras near the accident scene. Contacting the parties who own and operate the cameras. Completing any forms and information required to obtain the video footage. Reviewing, storing, and sending the correct video files, as well as determining if they will support your injury claim. Police are not required to disclose the location of traffic or security cameras that are near where your accident took place. They also do not have to provide evidence for your personal injury case, other than a police report. Our Houston Personal Injury Lawyers Are Ready to Help Liability in Texas personal injury cases is rarely cut and dry. Don’t wait to speak with one of our Houston personal injury lawyers so we may begin investigating immediately and collect any video camera footage that is available to support your claim. Call (713) 489-4270 and schedule a free consultation today.

The Move Over/Slow Down law in Texas requires motorists to change lanes and take caution on the road when approaching an authorized emergency or service utility vehicle and personnel while they are stopped on the side of the road. It is designed to keep first responders, police officers, and TxDOT workers safe. Any driver who violates this law can face steep penalties. What To Know About the Move Over/Slow Down Law in Texas The Texas Move Over/Slow Down law (TTC § 545.157) specifically requires drivers to: Vacate the lane closest to the applicable vehicles stopped on the side of the road (if the road has multiple lanes traveling in the same direction) or Slow down to 20 mph below the speed limit. (If the speed limit is below 25 mph, the driver must slow down to 5 mph) The original Move Over/Slow Down law was passed in 2003 and did not include service utility vehicles. As of September 1, 2019, service utility vehicles have been added, such as TxDOT vehicles, tow vehicles, power utility vehicles, and garbage and recycling vehicles. Along with police, fire, and EMS that are stopped on the side of the road with emergency lights activated. Violations of this law can result in a fine of up to $200, and the fine increases to $500 if there is property damage. If violators cause bodily injury, they can be charged with a Class B misdemeanor, resulting in possible jail time and a maximum fine of $2,000. Between 2016 and 2020, Texas DPS Troopers have been in 65 stationary crashes where either the Trooper or their vehicle was struck while stopped on the side of the highway doing their job. How a Violation of the Move Over/Slow Down Law Can Impact a Car Accident Claim While a Move Over/Slow Down violation can seem minor, it can cause significant repercussions in the event of an accident. If you are involved in a collision and cited for a Move Over/Slow Down violation, it will be particularly challenging to deny liability. If the other party can prove the accident would not have occurred if not for your negligence, then you will most likely be held responsible for the crash. Under Texas’ rule of comparative fault, you cannot recover compensation after an accident if you are found 51% or more at fault. Common Defenses to the Move Over/Slow Down Law Many times, factors like weather or traffic may prevent you from being able to safely move a lane away from vehicles parked on the side of the road. This has long posed a problem, as the specifics about what a driver should do in this scenario aren’t directly addressed. If you can prove that you were unable to move over or slow down, it may limit your liability for an accident. Contact Us Today If you or someone you love has been injured in a car accident that involved the Move Over/Slow Down law in Texas, call the Milano Legal Group. Our Houston car accident lawyer is here to help and fight for the compensation you deserve. Reach us online or call (713) 489-4270 today to schedule your free consultation.

A ridesharing accident is different from a typical car accident since liability isn’t always straightforward. Normally, an at-fault driver is responsible for resulting damages, but that can change if they were working at the time the accident occurs. Who Can I File a Claim Against? Both Uber and Lyft require drivers to have their own personal auto insurance policy and will only provide coverage themselves under certain conditions. Proving liability in these cases can be challenging since rideshare companies consider their driver’s independent contractors rather than employees. Because of the various factors that add complexity to rideshare claims, immediately contact a car accident lawyer who can help you determine liability and which party to file a claim against. Uber Insurance Coverage Uber provides coverage for their drivers, as follows: Offline or the Uber App is Off: only the driver’s personal insurance will apply to the accident. App is On, and the Driver is “Available” or Waiting for a Ride Request: Uber’s contingent liability coverage applies, but only to the losses sustained by others who were injured or had their property damaged. This includes: $50,000 in bodily injury per person $100,000 in bodily injury per accident $25,000 in property damage per accident The Uber driver must access their personal policy for their own injuries or vehicle damage. Driver Has Accepted a Ride or Until Passenger is Dropped Off: Uber’s commercial insurance coverage applies, which includes: $1,000,000 per accident for property damage and bodily injury, and another $1 million if the other driver is uninsured or underinsured. Uninsured/underinsured motorist bodily injury, limits will vary by state. Contingent comprehensive and collision: Up to the actual cash value of the car with a $2,500 deductible. (Effective 3/1/21) Certain vehicles offered through the Vehicle Marketplace are subject to a $1,000 deductible. Lyft Insurance Coverage Lyft policies are similar to Uber, and they apply in the following situations: Offline or Lyft App is Off: only the driver’s personal auto insurance applies. App is On, Lyft Driver is Waiting for a Ride Request: the driver’s private insurance will apply unless their insurance company refuses to cover it. In that situation, Lyft’s policy will cover: $50,000 per person for bodily injury $100,000 per accident for bodily injury $25,000 per accident for property damage. Driver Has Accepted a Trip or Until Passenger is Dropped Off: Lyft’s $1 million policy will apply to the collision. What If Another Driver Hits Your Uber or Lyft Car? When another driver crashes into your Uber or a Lyft vehicle, the at-fault driver’s insurance will apply. If you are injured as a passenger, you can file a claim with the other driver’s auto insurance company to cover your medical bills and lost income. What If You Are Driving and An Uber or Lyft Car Hits You? If an Uber or Lyft driver causes an accident, you may be entitled to compensation from both their personal auto insurance and the rideshare company. However, it will depend on if the driver was considered working at the time, and Uber or Lyft may be quick to deny responsibility in an injury claim. Speak to a Qualified Attorney If you have been injured in a Houston rideshare accident, contact the Milano Legal Group. We’ll help you decide the best course of action in your case. Call (713) 489-4270 for a free consultation today.

If you were injured in a car accident caused by a recalled part, you may be able to pursue compensation from multiple parties, including the manufacturer. In Texas, product liability laws make any person or entity involved in creating or marketing a dangerously defective product legally responsible for injuries that occur. Who’s Responsible? When a part or system failure results in an accident, you may have a viable case against the manufacturer. Recalls are issued to protect consumers from vehicle defects that endanger motorists or limit a car’s proper operation. However, a product recall does not protect them from being held liable, and defects often cause accidents long before the designer or manufacturer takes responsibility. To have a viable case against the vehicle manufacturer, you must establish that the defective part caused your injuries. The most critical piece of evidence is the vehicle or part itself. Preserving it immediately after the crash is vitally important. In many cases, you may be able to hold more parties accountable for the crash. The chain of distribution for cars, from designers and parts manufacturers to assembly plants and distributors, means that several parties have a responsibility to protect consumers from the effects of defective parts or design. How a Vehicle Recall can Impact Your Injury Claim Before an attorney can say whether your accident caused by a vehicle recall entitles you to compensation, some relevant questions must be answered. Did you know about the recall?  The first question is whether you even received notice of the recall. If not, then you cannot be responsible for not knowing that your vehicle needed to be serviced to correct the defective part. When did you know about the recall?  Assuming you did receive notice of the recall, the next question is when you received it in relation to the crash.  If the notification came the day before, then it is less likely that you can be at fault for failing to correct the defect. On the other hand, if you’ve known for months, you may be partially responsible for the accident, which can ultimately reduce your compensation. How clear were the instructions?  When you receive a recall notice, it should be accompanied by instructions telling you what must be done in response. In most cases, you will need to contact the local car dealership and schedule an appointment to have the defective part repaired or replaced.  A recall notice that does not provide clear directions may offset your failure to respond appropriately. How reasonable were your actions?  If you took appropriate action and the accident still occurred, then the failure to fix a defective part should not impact your case. For instance, if the dealership tells you to continue driving your car until the necessary parts arrive, then it may be difficult to place blame on you for an accident. We Can Help If you or a loved one has been injured in a Texas car accident caused by a defective part, contact Milano Legal Group. Our Houston Car Accident Lawyer can discuss your legal options in a free consultation. Message us online or call today (713) 489-4270.